Ring oss: 970 22 109

Furulia

Gjevingåsen

Overview

Property ID: 380

Description

12 stk eneboligtomter til selvbyggere er nå under opparbeidelse og lagt ut til salgs.

Vi opparbeider feltet med et helhetlig overblikk, så man ivaretar de beste plasseringene av hus pr tomt. Å ivareta utsiktsforholdene for samtlige boliger er målsetningen. Arkitekt og landskapsarkitekt detaljplanlegger nå feltet, så når man kjøper tomten vil kotehøyder og etasjedisponeringer være ferdig utarbeidet for deg.

Feltet er under opparbeiding nå, og infrastrukturen antas ferdigstilt ila midten av 2018. Asfalt på vei, felles parkeringsplasser for feltet, renovasjonsløsning og leke- og utearealer opparbeides av oss. Alle tomtene selges ferdig grovplanert med vann, EL og nett lagt frem til tomtegrensen.

Diverse størrelser og beliggenheter, men felles for alle er at feltet ivaretar den flotte utsikten for samtlige av tomtene.
Sammen med vår prosjekterende arkitekt får du som kjøper tomt en oppstartstime for å forstå helheten i feltet og dermed den beste forutsetningen for din boligdrøm i Furulia.

 

Sjekk nettsiden til prosjektet:

www.furulia-gevingaasen.no

 

 

 

Senere kommer eneboliger i kjede og tomannboliger til salgs. Disse er under planlegging nå.
Hvis det er av interesse kan du sette opp navn og kontaktinfo på interesselisten så sender vi ut så snart noe er avklart. Antas å ha noen planene klare ila 2./3. kvartal 2018.

 

Location

Gjevingåsen

Map

Useful Data

Floorplans